Duurder
Ook vanuit kostenoogpunt is het van belang dat u geen gevaarlijk afval bij het niet-gevaarlijke deponeert. De gehele partij kan dan namelijk als het veel duurder te verwerken gevaarlijk afval worden aangemerkt. Andersom dient u vanuit kostenoogpunt ook zoveel mogelijk te worden voorkomen dat niet-gevaarlijk afval bij gevaarlijk afval terecht komt.