AFVALSCAN.NL respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website, www.Afvalscan.nl (hierna: "Site"). AFVALSCAN.NL spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Artikel 1 Doeleinden
Op de Site kunt u persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om een berekening te maken van uw mogelijke besparingen. Indien u daar mee heeft ingestemd worden uw gegevens ook gebruikt:
a) om u per e-mail de nadere details te doen toekomen van de door u, met gebruikmaking van de Site, gemaakte berekening; en,
b) om telefonisch met u contact op te nemen voor nader advies.


Daarnaast kunnen wij de door u opgegeven gegevens gebruiken om commerciŽle mailings naar u te zenden over onze eigen producten en diensten. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken via het e-mailadres info@afvalscan.nl.

AFVALSCAN.NL zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 2 Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande onze privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar info@afvalscan.nl.

Artikel 3 Diversen
AFVALSCAN.NL kan in de toekomst besluiten haar Privacy Statement te wijzigen indien wij andere gegevens zullen verwerken en/of deze gegevens aan partijen zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze Privacy Statement. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Statement. AFVALSCAN.NL adviseert daarom deze Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Folie gelijktijdig
Regelmatig kan folie tegelijkertijd met uw papier/karton worden ingezameld en afgevoerd (meestal door middel van het in zakken aanbieden tegelijkertijd met de papiercontainer). Dit kan interessante kostenvoordelen opleveren en is bovendien erg praktisch. Vraag uw inzamelaar naar de mogelijkheden.