Welkom op de website van de Afvalscan. Na drie eenvoudige stappen weet u of u geld kunt besparen met het scheiden, verdichten of efficiënter inzamelen van uw afval. Papier en restafval in één bak? Plastic niet gescheiden?

Vul snel de Afvalscan in en zie hoeveel u kunt besparen!
Geurtjes
Plaats GFT-containers zoveel mogelijk uit de zon en zorg voor een regelmatige reiniging; hierdoor kan geuroverlast worden voorkomen.