De kunststoffen die bij een doorsnee bedrijf vrijkomen bestaan voornamelijk uit verpakkingsmaterialen en daarnaast bijvoorbeeld uit bouwmaterialen en kunststofartikelen. Ook rubberbanden kunnen in principe bij elk bedrijf vrijkomen. Specifieke kunststof- en rubberafvalstromen komen vrij in de kunststof- en rubberverwerkende industrie. Hieronder staat een aantal veel voorkomende kunststof afvalstromen vermeld:
 • folies, kleine zakjes;
 • zakken, landbouwfolies, tuinbouwfolie, kabelisolatie;
 • voedingsverpakkingen;
 • dunwandige bakjes/bekertjes, piepschuim;
 • kratten, flessen, speelgoed, industriële folie;
 • flessen;
 • gas-/waterleidingen.
Enkele bekende materiaalsoorten zijn PE, PP, PS, PET en PVC, maar er zijn nog diverse andere materiaalsoorten te noemen. In toenemende mate wordt de materiaalsoort door middel van een logo op het product of de verpakking aangegeven. Hierdoor wordt bijgedragen aan het realiseren van een zo optimaal mogelijk niveau van scheiding en nuttige toepassing van de vrijkomende afvalstromen.

Waarom?
Kunststofafval wordt bij voorkeur gebruikt voor de productie van nieuw product. Daarnaast kan het onder andere dienen als grondstof voor de petrochemische industrie en kan het verwerkt worden tot brandstof en/of grondstof voor de energie- en industriële sector. Om kunststofafval nuttig te kunnen toepassen is scheiding aan de bron veelal noodzakelijk. Veel rubberbanden kunnen na loopvlakvernieuwing opnieuw gebruikt worden. Als granulaat kan rubber afkomstig van banden worden toegepast in ZOAB, kinderspeelplaatstegels, tapijtruggen, fundering van sportvloeren, remvoering en dakleer.

Veel kunststoffen komen voor nuttige toepassing en dus voor scheiding in aanmerking. Met name voor folie, piepschuim, bekertjes, emmers, kratten/bakken en (PET)flessen bestaat reeds een uitgebreide inzamelstructuur. Kunststoffen die niet-recyclebaar zijn en daarom dus ook niet gescheiden hoeven te worden zijn onder andere:

 • folies, emmers e.d. met een organische vervuiling (olie, vetten, voedselresten, enz.);
 • laminaatfolies;
 • blisterverpakkingen.
Kunststofverpakkingen met gevaarlijk afval vallen onder gevaarlijk afval en dienen altijd gescheiden te worden gehouden. Ook voor rubberbanden geldt dat ze in principe altijd gescheiden kunnen worden. Richtlijnen voor een verplichte scheiding zijn:

Afvalcomponent Richtlijn afvalscheiding (maximale herbruikbare hoeveelheden per week in restafval)
Gevaarlijk afval N.v.t. altijd scheiden
Folie 0 kg
Plastic bekertjes ± 500 stuks
EPS (piepschuim) 1 rolcontainer van 240 liter (± 3kg)/td>
Overige kunststoffen 25 kg
Autobanden 5 stuks

Hoe
Veel kunststoffen kunnen worden ingezameld en afgevoerd in diverse maten kunststof zakken (al dan niet geplaatst in een frame of container). Ook de afvoer middels kliko’s, transportcontainers en rolcontainers is mogelijk. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om kunststoffen op pallets of los gestapeld aan te bieden. Dit laatste geldt ook voor rubber banden, zij het dat deze wel aan daarvoor gecertificeerde inzamelbedrijven dienen te worden afgegeven. Om de waarde te optimaliseren dienen alle kunststoffen zo schoon, droog en reukloos mogelijk te zijn. Voorkom derhalve zoveel mogelijk vervuilingen als plakband, nietjes, stickers of andere materialen zoals karton, hout, metalen, veegvuil e.d. Vraag uw inzamelaar naar de acceptatiecriteria.

Omdat kunststoffen vaak volumineus zijn wordt aanbevolen om (waar mogelijk) gebruik te maken van volume reducerende inzamelmiddelen, zoals bijvoorbeeld een folie-stiekcontainer (een container met aan de bovenkant elastische banden die de folie tegenhouden). Het gebruik van een thermische pers is met het oog op hergebruik minder aan te bevelen (kwaliteitscontrole afvalstroom vaak niet mogelijk, waardoor het alleen nog maar verbrand kan worden). Voor koffiebekers, kunststof flessen, -kratten, -pallets, etc. kunt u uw inzamelaar of leverancier ook vragen om speciale verwijderingsystemen (o.a. speciale dozen, kunststofzakken e.d.).

Kosten en baten
Afvalscheiding van kunststoffen levert nagenoeg altijd een netto kostenbesparing op van enkele euro's tot wel € 20 per kubieke meter. De mogelijkheden en kosten voor de scheiding van kunststoffen zijn echter sterk afhankelijk van de mate van homogeniteit en vervuiling van de afvalstroom, alsmede van de af te voeren hoeveelheid en de af te leggen transportafstand. Hoe minder vervuild de afvalstroom en hoe beter in afzonderlijke kunststoffen gescheiden, hoe hoger de waarde. U kunt uw kosten beperken door het gescheiden afval zelf weg te brengen naar een innamepunt of door gebruik te maken van de retourlogistiek van uw groothandel of distributiecentrum. De afvoer van banden kost maximaal enkele guldens per stuk. Door de banden (en de kunststoffen) uit het restafval te halen, kan aanzienlijk worden bespaard op de afvoer van dit ‘dure’ restafval.

Enkele tips

 • Zorg er bij het (beter) scheiden van kunststoffen en rubberbanden zoveel mogelijk voor dat u de inhoud van uw restafvalcontainer verkleint of beter nog de ledigingsfrequentie hiervan naar beneden brengt. Daarmee behaalt u namelijk een interessant kostenvoordeel.
 • De VMK heeft voor diverse branches en voor diverse kunststofstromen handige informatiebrochures en instructiekaarten opgesteld over afvalscheiding en gescheiden inzameling (www.vmk.nl).
 • Bespreek met uw inzamelaar voor oud papier (of met een andere inzamelaar) of deze gelijktijdig met het papier ook het gescheiden kunststofafval kan meenemen; in de praktijk blijkt deze mogelijkheid al door een groot aantal bedrijven en inzamelaars te zijn opgepakt.
 • Stimuleer uw leverancier om de hoeveelheid (transport)verpakking tot een minimum te reduceren, om eenduidige materiaalsoorten toe te passen (bijvoorbeeld verpakkingsfolies, plakband e.d. van één soort kunststof ) en om alleen onbedrukte en doorzichtige folies te gebruiken.
 • Met name folie komt bij alle bedrijven vrij, dus ook bij bedrijven bij u in de buurt. Gezamenlijke afspraken met de inzamelaar of een collectieve inzameling kan diverse voordelen opleveren.
< Terug naar de afvalkaarten
Belonen
Beloon de medewerkers voor de scheiding van het metaal door (een deel van) de inkomsten naar hen terug te sluizen. De praktijk wijst uit dat dit een hoog scheidingsresultaat kan opleveren, waardoor u minder duur restafval hoeft af te voeren.