Houtafval, dat niet in de hout- en meubelindustrie vrijkomt, bestaat voor het grootste deel uit (delen van) houten verpakkingen, zoals pallets, kisten, kratten, beschermingsplaten e.d. Daarnaast kan afvalhout vrijkomen bij sloopwerkzaamheden. Bij houtafval wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende klassen, te weten A-hout (schoon en onbehandeld hout), B-hout (geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen, etc.) en C-hout (verduurzaamd hout), waarbij A-hout de hoogste waarde heeft. Groenafval dat vrijkomt bij het snoeien van bomen e.d. wordt niet onder de categorie houtafval gerekend.

Waarom?
Houtafval wordt over het algemeen gerecycled of verbrand. Dit laatste in toenemende mate ten behoeve van energieopwekking. Houtafval wordt als materiaal bijvoorbeeld hergebruikt ten behoeve van de productie van pallets, klossen, spaanplaten (m.n. in Duitsland) en papier/karton. Producthergebruik is (eventueel na reparatie) mogelijk voor bijvoorbeeld pallets, balken, bielzen en deuren. Energiehergebruik kan plaatsvinden door de productie van houtskool of RDF- korrels c.q. -blokken, het verbranden in AVI’s of in eigen beheer met energieterugwinning, het bijstoken van houtafval in elektriciteitscentrales en door het vergassen ten behoeve van warmte- of elektriciteitsopwekking.

Schoon hout komt al snel voor hergebruik en dus voor scheiding in aanmerking. Zeker voor pallets bestaat een redelijk goede inzamelstructuur. Hout dat vrijkomt bij sloopwerkzaamheden is vaak vervuild met andere materialen, wat de scheiding kan bemoeilijken. Echter, indien het redelijke hoeveelheden betreft zal ook hier de afvalstroom voor scheiding in aanmerking komen. Zeker bij wat grotere hoeveelheden dient er naar gestreefd te worden om de verschillende klassen hout (A, B en C) zoveel mogelijk gescheiden te houden en gescheiden af te voeren, aangezien dit interessante kostenvoordelen kan opleveren. De richtlijn voor verplichte afvalscheiding ligt op 40 kg per week (dit komt bijvoorbeeld overeen met 2-3 afvalpallets).

Hoe
In verband met het relatief grote ruimtebeslag, worden voor de inzameling van houtafval meestal wat grotere inzamelmiddelen, zoals bijvoorbeeld afzetcontainers of boxpallets, gebruikt. Pallets kunnen ook vaak los opgestapeld en als zodanig afgevoerd worden. Bij zeer grote hoeveelheden houtafval kan overwogen worden om een houtversnipperaar aan te schaffen, waarmee het volume van de afvalstroom aanzienlijk afneemt en het houtafval dus minder vaak bij het bedrijf hoeft te worden opgehaald. De lediging- en transportkosten kunnen daarmee aanzienlijk dalen. Vanwege het volumineuze karakter van het meeste houten verpakkingsafval is een tariefconstructie, waarbij u voor het volume van de container (en dus niet voor het gewicht) belast wordt, niet wenselijk.

Kosten en baten
Het verschil tussen de verwerkingskosten voor (ongescheiden) restafval en houtafval ligt ongeveer tussen de € 55,–/ton voor A-hout en € 35,–/ton voor B-hout. Een gescheiden afvoer kan voor deze houtsoorten dus een interessant kostenvoordeel opleveren, ook indien hier extra inzamelmiddelen en transportbewegingen voor nodig zijn. Bij verduurzaamd hout (klasse C) is er niet echt sprake van een groot verschil in het verwerkingstarief tussen deze stroom en dat van restafval. Het niet via het restafval afvoeren van een volumineuze stroom als hout verpakkingsafval kan er voor zorgen dat de restafvalcontainers minder snel vol zijn en dus minder vaak geledigd hoeven te worden. Hierdoor kunnen de lediging- en transportkosten aanzienlijk worden verminderd. Diverse handelaren halen overigens pallets voor niets op.

Enkele tips

  • Sla het houtafval zoveel mogelijk droog op. Door vochtigheid kan de kwaliteit en de waarde van het houtafval achteruit gaan. Bovendien kunnen door vochtopname het gewicht en dus de verwerkingkosten toenemen. Waak bij de opslag van houtafval op het buitenterrein ook voor het gevaar van brandstichting.
  • Voer houten pallets zoveel mogelijk als pallets af (afvoerkosten per stuk) naar een pallethandelaar en niet naar een inzamelaar die het als reguliere houtstroom inzamelt. Hiermee bent u vaak goedkoper uit.
  • Probeer bij grotere hoeveelheden houtafval zoveel mogelijk de verschillende klassen (A, B en C) gescheiden van elkaar aan te bieden voor inzameling. Bepaal bij kleinere hoeveelheden eerst of het kostenvoordeel van een lagere verwerkingstarief opweegt tegen de extra lediging- en transportkosten. Zo kan het bij een kleine hoeveelheid A-hout vanuit kostenoogpunt zinvoller zijn om dit bij het B-hout te voegen, dan dit gescheiden te laten ophalen.
  • Indien u beschikt over houten afvalpallets die nog in goede staat zijn, ga dan na of er in de buurt niet toevallig bedrijven zijn (b.v. drukkerijen, transportbedrijven, etc.) die mogelijk in deze pallets ge´nteresseerd zijn. Hiermee kan zowel u als dat bedrijf een interessant kostenvoordeel bewerkstelligen.
  • Informeer bij uw leverancier naar de mogelijkheden van statiegeldpallets.
< Terug naar de afvalkaarten
Belonen
Beloon de medewerkers voor de scheiding van het metaal door (een deel van) de inkomsten aan hen terug te sluizen. De praktijk wijst uit dat dit een hoog scheidingsresultaat kan opleveren, waardoor u minder duur restafval hoeft af te voeren.