Glasafval bestaat voor een zeer groot deel uit glazen verpakkingen, zoals flessen en potten (holglas) voor het verpakken van bijvoorbeeld dranken, levensmiddelen en chemicaliën (m.n. vrijkomend bij de farmaceutische sector en vaak als gevaarlijk afval te beschouwen). Vlakglas zoals ruiten e.d. komt met name vrij bij speci- fieke bedrijven zoals de glasindustrie, glaszetters en bouwbedrijven. Dergelijk glasafval dient uiteraard wel zoveel mogelijk te worden gescheiden, maar komt in deze afvalstoffenkaart niet verder aan bod. Bij glazen verpakkingen wordt onderscheid gemaakt tussen wit, groen, bruin en bont (niet op kleur gescheiden) glas.

Waarom?
Ingezameld (verpakkings-)glas wordt voor 100% ingezet bij de productie van nieuw glas. Glas is als materiaal in principe eindeloos her te gebruiken. De mogelijkheden voor hergebruik van bont glas zijn de laatste jaren echter wel kleiner geworden.

Vrijwel al het verpakkingsglas komt voor hergebruik en dus voor scheiding in aanmerking. De volgende glassoorten mogen niet bij het verpakkingsglas worden gevoegd:

 • vlakglas (bij grote hoeveelheden dit glas apart houden; overleg met uw inzamelaar);
 • glas dat als gevaarlijk afval apart moet worden gehouden (tl-buizen, spaarlampen of glazen verpakkingen waarin zich nog gevaarlijke stoffen bevinden);
 • kristalglas of loodkristalglas;
 • borosilicaatglas (hardglas, Pyrex, ovenschalen);
 • opaalglas (wit glas, veelal gebruikt voor serviesglas en lampenglas);
 • met keramische verf gedecoreerd glas;
 • spiegels.
De richtlijn voor verplichte afvalscheiding ligt op 30 kg per week. Dit komt ongeveer overeen met een rolcontainer van 240 liter.

Hoe
Het meest gebruikte middel voor de gescheiden inzameling van glasafval is ook bij bedrijven een boven- of ondergrondse glasbak of glasbol. Daarnaast zijn er echter ook inzamelmiddelen die mogelijk beter toepasbaar zijn in uw specifieke bedrijfssituatie, zoals rolemmers, speciale verrijdbare containers, open afzetcontainers, etc. Het scheiden op kleur verbetert de hergebruiksmogelijkheden en dient daarom waar mogelijk te worden toegepast. Overleg hierover met uw inzamelaar. Tenzij u met de gemeente tot andere afspraken kunt komen, mag er geen gebruik gemaakt worden van de glasbakken die ten behoeve van huishoudens zijn geplaatst. Ondergrondse glasinzameling is te overwegen indien u eventuele geluidsoverlast zoveel mogelijk wilt beperken en veel belang hecht aan een mooie uitstraling van de inzamelfaciliteiten.

Kosten en baten
Verpakkingsglas heeft in de regel een positieve marktwaarde waarbij op kleur gescheiden glas in het algemeen meer opbrengt dan bont glas (opbrengst bont glas wordt steeds lager). Bij kleinere hoeveelheden glas zal kleurscheiding financieel echter niet voordeliger uitpakken. Het kostenvoordeel van het scheiden van glas kan door de positieve marktwaarde oplopen tot meer dan vijftig euro per ton, uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie en de aanvullende inzamelmiddelen en –diensten die nodig zijn. Dit voordeel kan behaald worden door het grote verschil in verwerkingsprijs tussen glas en (ongescheiden) restafval.

Enkele tips

 • Zorg bij het vervangen van ruiten e.d. ervoor dat de glaszetter of de leverancier het kapotte glas mee terug neemt.
 • Zorg er bij het (beter) scheiden van glas zoveel mogelijk voor dat u de inhoud van uw restafvalcontainer verkleint of beter nog de ledigingsfrequentie hiervan naar beneden brengt. Daarmee behaalt u namelijk een interessant kostenvoordeel.
 • Bij grote hoeveelheden kan aanschaf of huur van een eigen glasbak (met bijvoorbeeld een specifieke afmeting, een grote opening en/of een verrijdbaar onderstel) interessant zijn.
 • Glas komt bij veel bedrijven vrij, dus vaak ook bij de bedrijven die bij u in de buurt liggen. Gezamenlijke afspraken met de inzamelaar of een daadwerkelijk collectieve inzameling kan diverse voordelen opleveren.
< Terug naar de afvalkaarten
Restafval op maat
Zorg er bij het (beter) scheiden van papier/karton zoveel mogelijk voor dat u de inhoud van uw restafvalcontainer verkleint of beter nog de ledigingsfrequentie hiervan naar beneden brengt. Daarmee behaalt u namelijk een interessant kostenvoordeel.